פיקוד העורף


 • פיקוד העורף - פיקוד העורף video embed list by Tod Zenisek on Saturday March 23 2019 and being read by 3,293 people, 1,158 people give positive ratings about this topics.

פיקוד העורף Video Embed List


  1. אדיר מילר אילתורים פיקוד העורף
   Duration: 5:25  2. משלחת פיקוד העורף ליפן
   Duration: 6:11  3. הנחיות פיקוד העורף בזמן ירי טילים
   Duration: 18:13  4. רעידת אדמה בישראל - כך תהיו מוכנים בשעת חירום
   Duration: 5:28  5. ביקורת• ניב גלבוע בצה"ל (בסיס פיקוד העורף)
   Duration: 3:28  6. סרטון היערכות לרעידות אדמה [HD]
   Duration: 5:08  7. אפליקציית פיקוד העורף - הדרכה לאפליקציה
   Duration: 2:16  8. מסע הסברה פיקוד העורף מוכנות משפחתית
   Duration: 0:31  9. הכירו את השגרירות של פיקוד העורף
   Duration: 3:35  10. מפת ההתגוננות המעודכנת של פיקוד העורף
   Duration: 1:09  11. מדריכות החילוץ וההצלה של פיקוד העורף
   Duration: 2:16  12. מפת ההתגוננות המעודכנת של פיקוד העורף
   Duration: 0:40  13. עצות פיקוד העורף להתמודדות עם איום נפילת טילים בשטחים פתוחים | כאן 11 לשעבר רשות השידור
   Duration: 3:03  14. תערוכת צה"ל - חידון פיקוד העורף
   Duration: 1:35  15. פיקוד העורף - התנדבות נוער בשעת חירום
   Duration: 4:40  16. פיקוד העורף: התנהגות בעת ירי רקטות קאסם
   Duration: 1:24  17. תרגיל פיקוד העורף
   Duration: 0:56  18. אמצעי ההתרעה בפיקוד העורף
   Duration: 0:47  19. זיקים, טקס השבעה, פיקוד העורף, מחזור נוב'12
   Duration: 35:06Hot